DETALII ANUNT
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES
Adresa: Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures , Localitatea: Vidrasau , Cod postal: 547612 , Mures , Romania , Email: carmen.sonica@transylvaniaairport.ro , Tel.: +40 265328259 , Fax: +40 265328257
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1) Denumire contract Studiu de prefezabilitate si fezabilitate pentru modernizarea aeroportului si includerea si a obiectivelor din Master Plan General de Transport
II.2) Obiectul contractului Scopul acestui contract este achizitionarea unui serviciu specializat pentru efectuarea studiului de prefezabilitate pentru modernizarea Aeroportului Transilvania Targu Mures cu includerea si a obiectivelor din Master Plan General de Transport, precum si a Studiilor de fezabilitate pentru obiectivele nou propuse a se realiza, sau a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) aferente diferitelor obiective de investitii aflate in functiune pe amplasament dupa caz.
II.3) Tip contract Servicii
II.4) CPV 73420000-2 – Studiu de prefezabilitate si demonstratie tehnologica (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare / Anunt de participare simplificat 420018/15.12.2017 13:47
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite 1
Valoare estimata totala 546,218 RON
CÂȘTIGĂTOR:
  • CONSITRANS S.R.L. 
  • Cod de identificare fiscala: 2629539
  • Localitate: Bucuresti
  • Judet: Bucuresti
  • Adresa: BUCURESTI SECTORUL 1, Str. Polona nr.56, ap. 2-5
  • Telefon: +40 212108184
  • Fax: +40 2107966
  • Email: consitrans@consitrans.ro
  • Pagina de internet: www.consitrans.ro

Facebook Comments