Polgári Élet 2008. MÁJUS 23-29. • V. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM

Szólnék valakinek, hogy Marosvásárhelyen a csendet támogassák, ne a zajt, szólnék valakinek, hogy a tiszta környezetet támogassák, ne a szennye­zést. De kinek szóljak? Évek óta ki van tiltva a kerékpár a főtérről, a városi ta­nács határozata alapján. Ott többségi az RMDSZ. Szólok is azonnal, de kinek?. Kolozsvári tanácsos úr nyilvános (a Ma­rosvásárhelyi Rádióban elhangzott) kér­désemre azt mondja, hogy ő kimondot­tan utálja a kerékpárosokat, és Bakos Levente alpolgármester azt mondja sze­mélyes megkeresésemre (a hivatal­ban), hogy sajnálja, de nincs hely a főté­ren a kerékpárosoknak. Megkérdezem, hány tanulmányt végeztetett a tanács annak érdekében, hogy találják meg a lehetőségeket a főtéri kerékpározásra, és bizony, egyetlen ilyen határozat sem született. Annyit megtudok, hogy Kirsch Attila tanácsos úr felszólalásait, ame­lyek ezt az ügyet támogatnák, rendsze­resen leszavazzák. Hol? A többségi RMDSZ tanácsban. Nem tudom, mikor volt az első kampány-kerékpározás, de határozottan emlékszem arra, hogy volt már kampánybiciklizésen Kelemen At­tila, Korodi Attila, Bakos Levente, és természetesen Borbély László. Nem kampányban kell kerékpározni, uraim, hanem a tanácsban szavazni, a kor­mányban határozatokat, rendeleteket hozni. Ezt mondjam el az RMDSZ-nek? Szólnék valakinek, hogy a Maros-par­ton, a kompnál, el kellene hallgattatni a benzines-motorolajos versenyautókat. Van elég zaj és füst szerte a városban, az országban és a világban, ha valaki bűzt, zajt és szennyezést akar, helyezze pályá­ját a főút mellé, ne a Marospartra. Szólok is Kórodi Attila környezetvédelmi miniszternek, kinek másnak is szólnék, aki annak rendje és módja szerint el­rendeli a kivizsgálást. Gyékény Gertrúd a helyi hatóság igazgatójaként meghív a helyszínre, és próbál meggyőzni, hogy ez a vélemény csak az én személyes problémám, nem szennyeznek a benzi­nes-motorolajos keverékkel köröző kis­autók, minden rendben van így. A másik hivatal, ahol Danut Stefanescu az igaz­gató, olyan átiratot küld, ahol elismerik, hogy az előírt feltételek közül az egyi­ket, éspedig az élősövény ültetését, egyáltalán nem teljesítette az üzemeltető cég. Ilyen értelemben fel kellene füg­geszteni a pálya működését. Következ­mény: semmi. Ezek után nem lepődöm meg, amikor a kampány-majálisa során Borbély László polgármesterjelölt a kis­autóval kanyarog a Maros menti pályán, füstöl, zajol, vagánykodik… csak megint felteszem a kérdést: kihez fogok fordul­ni ezután? Nincs kihez fordulnom, csak el­mondom.

FERENCZ ZSOMBOR