Bármennyire is optimistán tekintenénk a 2020-as romániai választási eredményekre és bármennyire is áltatnánk magunkat azzal, hogy most aztán minden jóra fog fordulni, hiszen nem csak helyi, hanem még országos szinten is kitűnő sikereket „értünk el”, mégsem mondható túl rózsásnak a helyzetünk!
A hatalom megszerzése számtalan veszteséget okozott!

Ferencz Zsombor

1. Megszűnt a demokrácia (csak szavazni lehetett, választani nem)

A folyamat első lépéseként az RMDSZ bedarálta az útjába álló politikai erőket, megszüntette a közösségen belüli demokratikus erőviszonyokat. Létrehozta az újkori erdélyi magyar egypártrendszert, amely számtalan visszaélésre, diktatórikus döntések meghozatalára adott lehetőséget.

A helyi választásokon indultak ugyan EMSZ-jelöltek is, de a legtöbben közülük már eleve az RMDSZ jelöltjeit támogatták (ilyen példa Marosvásárhely vagy Szatmárnémeti), a Fidesz segítsége pedig végképp megpecsételte az amúgy is harmatgyenge, ellenzékinek aligha mondható szövetség sorsát, ami meg is látszott a választási eredményeken.

A lényegről azonban „megfeledkeztek”: a jelöltlisták összeállításánál – egy-két kivételtől eltekintve – nem engedték szóhoz jutni a választókat, a „keresztapák” diktáltak a háttérből, és ez nem csak az RMDSZ-re, hanem az EMSZ-re is érvényes volt! Az erdélyi magyarok nem választhattak, csak legfennebb szavazhattak, ez pedig még jobban elvette a szavazói kedvet és tovább rontotta a politikusokba vetett bizalmat!

2. Együtt kell működni a román – illetve a brüsszeli – hatalommal (egy ágyban az ellenséggel)

A választásokon elért eredmények azt az „óriási lehetőséget” kínálták fel az RMDSZ-nek, hogy szövetségre léphetett azokkal a pártokkal, amelyek gyökeresen ellentétes, sőt, ellenséges álláspontot képviselnek olyan alapvető kérdésekben, mint az állami magyar oktatás, önrendelkezés, nyelvhasználati jogok, Székelyföld gazdasági és infrastrukturális felzárkóztatása stb.

Számtalan elvtelen alku született a helyi és megyei önkormányzatokban, ahol akarva-akaratlanul – a székelyföldi településeken kívül – szinte mindenhol másodrangú szerepbe jutottak a magyarok, de a legjellemzőbb és legellentmondásosabb az a kettősség, amelyet Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke vállalt fel.

Ő ugyanis egyfelől a romániai MAGYAR érdekvédelmi szervezet (RMDSZ) elnöke, aki arra kapott felhatalmazást, hogy az erdélyi magyarokat képviselje, de ugyanakkor elfoglalta a román nemzetállam kormányfő-helyettesi tisztségét is, vagyis felvállalta a ROMÁN nemzeti érdekek képviseletét, amelyek – ha tetszik, ha nem – számtalan lényeges ponton ellentmondásban vannak a magyar közösség érdekeivel!

Egyébként az RMDSZ viszonya ugyanilyen ellentmondásos az erdélyi magyarokat és székelyeket rendszeresen kisemmiző brüsszeli balliberális elittel! Tisztázniuk kellene, hogy „velünk tartanak-e, vagy a medvével”?

3. Következtetések (kutyából nem lesz szalonna!)

A hatalom pillanatnyi megszerzése miatt a magyar nemzeti törekvések háttérbe szorultak, hiszen érdekképviseleti szervezetünk elsősorban a román kormány működtetésével, a brüsszeli elvárások teljesítésével, a törvényesség betartásával, illetve az egész ország lakosságának a boldogulásával van elfoglalva, nem kimondottan a magyarokéval!

Ilyen helyzetben nem csoda, hogy javában működik az öncenzúra, a megfelelési kényszer, a „merjünk kicsik lenni” szindróma. Lehet, hogy egyeseknek ez jó, de a nemzeti kérdésekben így nem tudunk előre lépni, sőt, az is előfordulhat, hogy ez a „stratégia” gyors beolvadáshoz vezet.

Persze, ez nem jelenti azt, hogy az RMDSZ-nek ki kellene lépnie a román kormányból illetve az EP-ből, hogy le kellene mondania a megszerzett – vagy kialkudott – tisztségekről, hanem azt, hogy az erdélyi magyarok MINDENKORI képviseletét külön kellene választani az éppen AKTUÁLIS politikai játszmáktól, illetve az ebben részt vevő politikai alakulatoktól! A kormányok és polgármesterek jönnek-mennek, sőt, a politikai pártok is bármikor megszűnhetnek, de az erdélyi magyar közösségnek tovább kell gyarapodnia!

A közösségünk képviseletét egy olyan szervezetnek kell ellátnia, amely független a mocskos és hétköznapi politikai csatározásoktól! Nagyobb tér- és időbeli perspektívából kell tekintenie a problémáinkra és ami a legfontosabb, választói felhatalmazással kell rendelkeznie! Az RMDSZ egy ilyen átfogó érdekképviseleti szerep ellátására teljesen alkalmatlan, legfennebb csak segédszervezetként jöhet szóba.

Facebook Comments